Siedlisko.
W styczniowej informacji o planowanych w tym roku rowerowych przedsięwzięciach rajdowych wskazano m.in. na inicjatywę Fundacji Karolat w Siedlisku, która wzorem roku ubiegłego zorganizowała kolejną wyprawę do Puszczy Tarnowskiej. Termin tego przedsięwzięcia ustalony został na dzień 3 maja 2016 r.

Podstawowa wersja zakłada następująca trasę wyprawy: Siedlisko-Zamek -> Zwierzyniec -> Droga Geibla -> Pawilony Myśliwskie -> Dębówko -> Strzeszków -> Borowiec PGR -> Różanówka -> Siedlisko-Zamek. Szacowana długość trasy wyniesie ok. 34 km.

W niewielkiej tylko części rajd będzie przebiegać drogami asfaltowymi. Przede wszystkim spodziewać należy się typowych dróg leśnych i niewielkich odcinków zdominowanych przez piasek. Wyprawa rozpocznie się o godz. 9.30 na placu przed Zamkiem w Siedlisku i potrwa co najmniej 5 – 6 godzin.

Rajd ma charakter poznawczy – przybliżenie uczestnikom turystyczno-krajoznawczych atrakcji Borów Tarnowskich, czyli d. Puszczy Karolackiej oraz rekreacyjny – upowszechnienie turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku. Przewidywane są okolicznościowe spotkania z leśnikami, myśliwymi oraz organizatorami turystyki leśnej.

Zorganizowana pod hasłem "Po ten bez kwitnący" wyprawa jest imprezą towarzyszącą tegorocznemu Świętu Bzów. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, czy w lasach sosnowych faktycznie rosną i jak pachną leśne bzy.  

Rajd jest otwarty dla wszystkich osób chętnych. Organizatorzy zapewniają możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpośrednio przed samym startem. Zapisy przyjmuje Zarząd Fundacji Karolat pod adresem <<  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  >>. Poza imieniem i nazwiskiem, niezbędne będzie podanie numeru PESEL oraz telefonu kontaktowego.

Z uwagi na długość rajdu i szacowany czas jego trwania pamiętać należy o zaopatrzeniu się w odpowiednią ilość pożywienia i napojów.

Konieczne jest posiadanie technicznie sprawnego i dostosowanego do jazdy terenowej roweru oraz ogólnie dobry stan zdrowia. Uczestnicy nie posiadający ukończonych 18 lat muszą legitymować się posiadaniem karty rowerowej, a osoby poniżej 15 roku życia pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Redakcja "Tekstów i pejzaży" przyjęła patronat medialny nad rajdem i współuczestniczy przy jego organizacji.

Jan WOJTASIK


Mapka poniżej przedstawia podstawowy wariant przebiegu rajdu. Zakładaną trasę oznaczono kolorem czerwonym. Do wykonania szkicu wykorzystano mapę "Powiat Nowosolski" Wydawnictwa Turystycznego PLAN s.c. 

 

pogoda.net