Jodłów. "Puszcza Tarnowska – Jodłowskie Trasy Rekreacyjne" to oficjalna nazwa pierwszej mapy turystycznej Borów Tarnowskich, dużego kompleksu leśnego na pograniczu powiatów: głogowskiego, nowosolskiego i wschowskiego.

Mapę w nakładzie 1000 egz. wydało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów przy współdziałaniu Nadleśnictwa Sława Śląska i wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Wykonana zgodnie z najnowszymi standardami i w stosunkowo wygodnej dla potencjalnych użytkowników skali 1:45000, mapa obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Borów Tarnowskich. Jednak szczególny akcent położono w niej na obszar objęty aktywnością Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim część Puszczy zagospodarowany siecią jodłowskich tras rekreacyjnych.

Poza samymi trasami, lokalizacją leśnych punktów odpoczynku i charakterystycznymi dla tego obszaru obiektami przyrody ożywionej i nieożywionej, miejscami o znaczeniu historycznym czy gospodarczym, oznakowano na mapie numery leśnych dróg pożarowych oraz poszczególnych oddziałów leśnych. Osobno oznaczono, coraz częściej ostatnio budowane,  leśne drogi utwardzone.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy turysta może zaplanować i kontrolować wybraną przez siebie trasę marszu bez ryzyka zabłądzenia czy poważnego przeliczenia się z własnymi możliwościami.

Może też dobierać najbardziej interesujące go obiekty czy miejsca. Na mapie oznaczono bowiem – poza powszechniej znanymi – m.in. takie osobliwości przyrodnicze, jak: Bliźniaki, Krzywy Dąb, Sosny Zroślaki, Wodna Góra, głaz "Andrzej" i wiele innych. Na liście tej znalazła się także, niedawno odtworzona na podstawie starych map i badań terenowych, tzw. Droga Geibel'a.

Rewers mapy zawiera podstawowe informacje o historii Puszczy Tarnowskiej, niektórych ważnych zagadnieniach jej współczesności, działalności Nadleśnictwa Sława Śląska oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów i oddanych do użytku trasach rekreacyjnych.

Całość opracowania uzupełnia legenda i liczne fotografie ilustrujące tematykę mapy.

Z uwagi na nowatorski charakter I-szego wydania mapy Puszczy Tarnowskiej liczyć się należy oczywiście z koniecznością jej systematycznej weryfikacji, uzupełnień czy niezbędnych korekt lokalizacyjnych niektórych obiektów.

Wypada jedynie żałować, że szczegółowe "rozpracowanie" obiektowe nie objęło całego obszaru dawnej Puszczy Tarnowskiej. Na awersie mapy nie uwzględniono też innych niż jodłowskie szlaków turystycznych.

Podkreślić należy osobisty wkład w przygotowanie koncepcji mapy i wielu rozwiązań szczegółowych Pana Mirosława Wojtczaka – prezesa Jodłowskiego Stowarzyszenia. Jakkolwiek do opracowania wykorzystano też teksty i zdjęcia innych autorów, kompetencji, konsekwentnej postawy i nakładu jego pracy nie da się przecenić.  Pan Prezes deklaruje przy tym gotowość dalszej pracy nad przygotowaniem kolejnego, bardziej kompleksowego wydania mapy całego obszaru Puszczy.

Do zrealizowania tego zamysłu konieczna będzie jednak życzliwa współpraca i pomoc obu puszczańskich nadleśnictw oraz innych organizacji czy osób, które posiadają lub są w stanie zdobyć wiedzę i materiały niezbędne do dalszych prac nad mapą.

Jan WOJTASIK

* Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I 2015, nakład 1000 szt, ISBN 978-83-7499-199-5

 

 

pogoda.net